Kako povezati kablom različite uređaje

blog x


U današnjem digitalnom dobu, povezivanje različitih uređaja je neizbežno. U ovom vodiču ćemo istražiti najbolje metode za uspešno povezivanje vaših uređaja.

Postoji mnogo načina kako možete povezati različite uređaje, kao što su televizori, DVD plejeri, AV pojačala, računari i drugi, koristeći različite kablove. U nastavku, razmotrićemo opcije za izbora dgovarajućeg kabla.

image
  • HDMI Kabl(High-Definition Multimedia Interface): HDMI je idealan kabl za prenos digitalnog audio-video signala. Koristi se za spajanje HD uređaja kao što su noviji televizori, digitalni prijemnici i Blu-ray plejeri. HDMI kablovi omogućavaju visokokvalitetnu reprodukciju 1080p sadržaja bez gubitka kvaliteta slike i zvuka. Takođe podržavaju višekanalni audio bez kompresije. Novije verzije HDMI-a čak omogućavaju dvosmernu komunikaciju i prenos mrežnih podataka.
  • Pretvaranje HDMI-a u druge priključke: Možete koristiti adaptere ili kablove koji omogućavaju povezivanje HDMI kabla sa drugim priključcima kao što su DVI ili DisplayPort. Takođe, kompleksniji konvertori omogućavaju povezivanje HDMI-a sa VGA monitorom.
  • Dužina HDMI kabla: Dužina HDMI kabla obično nije problem jer prenosi digitalni signal bez gubitka kvaliteta. Dostupni su i kabli dužine od 15 i 20 metara za veće udaljenosti.
  • Sertifikacija HDMI kabla: Kada birate HDMI kabl, obratite pažnju na sertifikate. “High Speed HDMI” i “High Speed HDMI with Ethernet” obezbeđuju potrebni propusnost za 1080p/4K/3D sliku i do 7.1 kanalnog zvuka.

Ostale vrste kablova

Pored HDMI-a, postoje i druge vrste kabla, poput koaksijalnih, komponentnih i drugih, koje možete koristiti za različite potrebe. Važno je odabrati odgovarajući kabl u skladu sa uređajima koje povezujete i njihovim priključcima. Uvek je važno pažljivo razmotriti koje uređaje želite da povežete i koje funkcionalnosti očekujete od kabla pre nego što se odlučite za odgovarajući tip kabla.

  • DisplayPort predstavlja digitalni interfejs za povezivanje izvora video signala sa uređajima za prikaz, kao što su računarski monitori. Ovaj interfejs je razvijen od strane Udruženja video elektronskih standarda (VESA) i iako je prvobitno koncipiran za video prenos, takođe omogućava prenos zvuka i drugih podataka. On pruža višekratne mogućnosti povezivanja, uključujući kompatibilnost sa VGA, DVI i HDMI konektorima putem odgovarajućih adaptera i kablova. Dodatno, DisplayPort kabli su dostupni u različitim formama, uključujući mini i micro verzije, u zavisnosti od vrste uređaja sa kojima se koriste.
  • DVI (Digital Visual Interface) kabl predstavlja savremen tip kabla koji se koristi za povezivanje PC monitora. Ova vrsta kabla ima sposobnost prenosa kako digitalnog, tako i analognog video signala, zavisno o konkretnoj varijanti. DVI priključci su standardna pojava na modernim grafičkim karticama, a takođe su prisutni i na mnogim premium monitorima. Postoji nekoliko različitih varijanti DVI konektora, pri čemu svaka varijanta ima svoju specifičnu svrhu i karakteristike.

Detaljno ćemo opisati tri najznačajnije vrste DVI priključaka kako biste bolje razumeli njihove razlike i svrhe:

  • DVI-I (DVI-Integrated) predstavlja jednu od verzija DVI priključaka koja ima sposobnost prenosa kako digitalnog, tako i analognog signala. U većini slučajeva, grafičke kartice su opremljene DVI-I priključcima, omogućavajući istovremeni prenos analognog i digitalnog signala. Ovo omogućava upotrebu adaptera za konverziju DVI-I u VGA, čime se omogućava povezivanje sa VGA uređajima.
  • DVI-D (DVI-Digital) je druga varijanta DVI priključka koja može prenositi isključivo digitalni signal. Digitalni signal koji dolazi iz DVI-D kabla može se konvertovati u HDMI putem odgovarajućeg adaptera, što omogućava povezivanje računara sa televizorom koji ima HDMI priključak. Takođe, postoji adapter koji omogućava povezivanje DVI-D izlaza sa VGA uređajem.
  • DVI-A (DVI-Analog) je treća verzija DVI priključka koja prenosi isključivo analogni signal. DVI-A se može konvertovati u VGA priključak putem odgovarajućeg adaptera, čime se omogućava povezivanje sa VGA uređajima koji takođe koriste analogni signal.

Ovako ćete detaljnije razumeti karakteristike i upotrebu različitih DVI priključaka.

image

VGA (Video Graphics Array), poznat i kao D-Sub 15, predstavlja klasičan kabl za PC monitore koji ekskluzivno prenosi analogni video signal.

VGA se koristi već dugi niz godina, iako je u današnje vreme sve manje prisutan jer ne može efikasno prenositi visoke rezolucije video signala koji su danas uobičajeni. Umesto VGA kabla, sve više se koriste digitalni interfejsi poput DVI-D i HDMI za bolji kvalitet slike.

VGA kabal se može povezati sa DVI priključkom putem jednostavnih adaptera. Postoji i kompleksniji konverter koji omogućava povezivanje VGA izlaza sa HDMI priključkom. Dodatno, VGA izlaz se može povezati sa komponentnim ulazom koristeći odgovarajući kabl.

SCART predstavlja univerzalni kabal koji omogućava jednostavno povezivanje kućne AV opreme, kao što su televizori, video rekorderi, DVD plejeri, konzole za igre i slično.

Ovaj kabl objedinjuje različite tipove signala u jednom univerzalnom konektoru, što olakšava povezivanje bez straha od greške ili zaborava. Bitno je napomenuti da se radi o analognom prenosu signala, pa zato može imati ograničeniji kvalitet slike. Ipak, SCART i dalje ostaje prisutan na novijim televizorima zbog kompatibilnosti sa starijim uređajima.

Takođe, putem odgovarajućih adaptera, SCART kabl ili priključak može se povezati sa kompozitnim, komponentnim i S-Video kablovima, pružajući dodatne mogućnosti za povezivanje različite AV opreme.

Komponent (component) kablovi, po obliku i strukturi slični činč kablovima, odlikuju se različitim bojama priključaka i namenjeni su za unapređen prenos analognih video signala, koji su podeljeni na tri komponente. Kvalitet video signala prenet komponentnim video kablovima, prepoznatljivih po crvenoj, plavoj i zelenoj boji priključaka, nadmašuje performanse S-Video kabla. Zbog ovih karakteristika, često se koriste za prenos video signala visoke rezolucije, naročito kod uređaja kao što su noviji televizori, DVD plejeri, HD DVD i Blu-ray uređaji, i satelitski risiveri.

Važno je napomenuti da komponentni kablovi služe isključivo za prenos video signala, dok je zvuk neophodno povezati odvojeno. Dodatno, putem specijalizovanih adaptera, komponentni kablovi se mogu spojiti sa SCART priključkom, proširujući njihovu funkcionalnost.

Cable adapter x
White cable adapters, USB charger and phone connector wires on black background. Computer power input and mobile phone plug, USB type C, thunderbolt lightning adapter, internet network HDMI

Što se tiče S-Video (Separate Video), ovaj tip kabla omogućava kvalitetniji prenos video signala u odnosu na kompozitne video kablove. S-Video se često nalazi na uređajima kao što su video kamere, video rekorderi, video capture kartice i drugi slični uređaji za snimanje. Takođe, važno je imati na umu da S-Video kabl isključivo prenosi video signal, dok se zvuk mora povezati odvojeno. Osim toga, pomoću određenih adaptera, S-Video kabl se može povezati sa kompozitnim i SCART priključcima, proširujući tako mogućnosti povezivanja ovih uređaja.

Kompozitni (composite) kabl je namenjen prenosu analognog video signala, posebno za klasične TV uređaje i DVD plejere. Ovaj kabl je uvek prepoznatljive žute boje i često se isporučuje kao deo kompleta sa dva audio činč (RCA) kabla, koji su obično beli i crveni radi prenosa stereo zvuka. Kompozitni video priključak može se pronaći i na mnogim grafičkim karticama kao video izlaz, poznat kao TV-out ili video-out. Kompozitni video kabl prenosi isključivo video signal, dok se zvuk mora povezati odvojeno. Takođe, putem specijalizovanih adaptera, kompozitni kablovi se mogu povezati sa SCART i S-Video priključcima, proširujući tako mogućnosti povezivanja ovih uređaja.

Što se tiče S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) kabla, ovaj standard predstavlja digitalni audio format za prenos zvuka između različitih kućnih uređaja. S/PDIF dolazi u dva različita oblika:

Toslink kablovi, poznati kao digitalni optički audio kablovi, služe za prenos digitalnih audio signala i često su prisutni na modernim kućnim uređajima kao što su Hi-Fi pojačala, najnoviji modeli televizora, sistemima kućnih bioskopa, zvučnim karticama za računar i najnovijim konzolama za video igre.

Digital Coaxial kablovi obavljaju istu funkciju kao i Toslink kablovi, ali su manje uobičajeni u kućnim uređajima. Umesto optičke tehnologije, koriste koaksijalni kabl sa RCA (činč) konektorom. Ovi kablovi često imaju narandžaste boje na svojim RCA konektorima ili su označeni narandžastim oznakama radi lakšeg prepoznavanja.

Digitalni audio kablovi mogu se povezati sa starijim uređajima koji ne podržavaju digitalne audio signale, već samo analogne, uz pomoć digitalno-analognog konvertera (DAC).

Da bi se osigurao najbolji mogući prenos analognog audio-video signala, važno je koristiti visokokvalitetne kablove. Takođe, treba obratiti pažnju na dužinu kabla i ne kupovati kablove koji su duži nego što je potrebno, kako bi se izbegle moguće degradacije signala.

Ocenite ovaj članak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *