Kako ojačati lozinku? Saveti za veću sigurnost

blog x   T.

Sigurnost online računa postaje sve važnija u digitalnom dobu. Kako bismo zaštitili svoje podatke, ključno je stvarati jake lozinke koje su otporne na probijanje.

Lozinka i dalje ima široku primenu i verovatno će je zadržati još mnogo godina, iako su se drugi oblici identifikacije poput dvostruke provere, postepeno počeli širiti. Najvažnije je da zaštitite svoju lozinku od zloupotrebe tako što ćete slediti određene smernice prilikom njenog kreiranja ili ažuriranja na svom uređaju.

Korišćenje lozinke poput “123456”, “lozinka”, “rockyou”, “princess” ili “abc123” smatra se među deset najčešćih i najlakših za provaliti.

foto blog  x

Kako ojačati svoju lozinku?

  • Napravite lozinku koja ima najmanje 12-15 karaktera. Duža lozinka je bolja, jer alati za proveru lozinki koje koriste hakeri lako mogu probiti lozinke kraće od 8 znakova u kratkom vremenskom periodu.
  • Većina ljudi misli da hakeri pokušavaju samo nekoliko puta pogoditi lozinku, ali to nije slučaj. Hakovanje obično uključuje krađu lozinki sa kompromitovanog servera, prenos na hakerov računar, a zatim korišćenje alata za probijanje lozinki, poput rečnika lozinki za “otključavanje”.
  • Kvalitetna, dugačka i složena lozinka će zahtevati više vremena da se probije. Što je lozinka duža i složenija, to će automatizovani alati trebati više vremena da testiraju sve moguće kombinacije i pronađu odgovarajuću.

Dodavanjem čak nekoliko cifara u vašu lozinku može se značajno povećati vreme potrebno za probijanje, od nekoliko minuta do nekoliko godina.

Saveti za izradu

  • Koristite različite vrste karaktera:

Koristite najmanje dva velika slova, dva mala slova, dva broja i dva posebna karaktera (osim običnih kao što su “! @ # $”). Mešanje ovih elemenata povećava složenost i otežava otkrivanje, odnosno provaljivanje. Ako se vaša lozinka sastoji samo od malih slova, smanjujete broj mogućih kombinacija na 26.

  • Nikada ne koristite cijelu reč:

Izgradite lozinku koja se sastoji od znakova u nizu koji nisu povezani kao reč. To otežava prepoznavanje i probijanje.

Izbegavajte predvidljive obrasce. Automatizovani alati za probijanje često koriste “rečnički napad”, gde testiraju kombinacije koje bi mogle biti uobičajene, poput “password1”, “password2”, “PASSWORD1”, “PASSWORD2” i slično. Korišćenjem slučajnih kombinacija otežavate njihov zadatak.

  • Izbjegavajte lične podatke:

Ne koristite inicijale, datume rođenja, imena dece ili kućnih ljubimaca, jer bi ti podaci mogli biti lako dostupni na vašim društvenim mrežama ili drugim javnim izvorima.

Ključ izrade jake lozinke leži u kombinaciji dužine, složenosti. Prateći ove smernice, možete biti sigurni da će vaša lozinka biti izuzetno otporna na napade. Ako svako sledi ove korake, svet može biti sigurnije mesto.

Ocenite ovaj članak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *