Svaki lajk se računa

x   T.

Za sve sjajne kampanje na televiziji, radiju, portalima, društvenim mrežama, bilbordima, sajtu, autobusima kao i u našim prodavnicama zaslužan je naš marketing tim koji funkcioniše kao jedan, a brzina im je jedna od značajnijih vrlina.

Zaposleni u ovom sektoru prate trendove tržišta i potrošača i njihov zadatak je da unaprede i realizuju komunikaciju, ugovore, izbalansiraju, izvagaju, osmisle i sve sprovedu u delo.

Sektor marketinga


Stvaranje imidža je veoma važno. Ostati originalan, svoj, drugačiji i prepoznatljiv u gomili među konkurencijom, je jedan od glavnih zadataka. Potrošači nas prepoznaju kao tata-mate za kućne aparate i po tome što smo već 20 godna drugačiji od drugih.

“Ovo je posao snova. Stalno učimo, a svaki cilj se može dostići sa dobro napravljenim planom. Imamo savršene uslove za rad i ogromnu podršku kolega i vlasnika kompanije,” navode iz sektora marketinga.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_1547-1024x683.jpg

Cilj


Prema rečima zaposlenih u ovom sektiru, osnovni cilj je postizanje dobrog imidža kompanije, proizvoda ili usluge i naravno porast prodaje.

“Znamo da pridobijemo kupca, kao i kako da ga zadržimo, objašnjavaju. “Marketing usmerava i koordinira promociju uređaja, aparata ili usluge na svim poljima i pomoću svih dostupnih kanala. Digitalne veštine su nam neophodne, jer se marketing sve više seli u online sferu. Stalno istražujemo tržište. Radimo na razvoju i promociji proizvoda, a pre svega osmišljavamo i realizujemo uspešne marketinške kampanje. Imamo sveobuhvatnu digitalnu strategiju,” kažu.


Vrline


Među osnovnim vrlinama zaposlenih u marketingu naše kompanije ističu se: hrabrost, vizionarstvo, istrajnost i spremnost da se preuzme rizik. Veštine, sposobnosti i ideje im ne manjkaju. Oni su tim. Kreativni, odlučni, fleksibilni i visoko motivisani. Uverljivi u komunikaciji sa poslovnim partnerima. Krasi ih i: taktičnost i sposobnost dobre i brze procene neke situacije. Naravno uspostavljaju i održavaju dobre odnose sa kolegama i poslovnim partnerima. Komunikativni su, organizovani, snalažljivii i dinamični. Kreativni su, entuzijasti i energični. Pouzdani, tačni, inicijativni i radoznali.

“Pratimo i proučavamo trendove, pa i konkurenciju i često naše najjednostavnije ideje koje smislimo budu i najbolje.”

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_1552-1024x683.jpg

Šta sve rade?

Planiraju, nadledaju promocije i oglašavanja, komuniciraju sa autorima, agencijama, dobavljačima. U vezi formiranja cena daju preporuku, procenjuju reakcije tržišta i kontrolišu marketinške rezultate. Smišljaju i sprovode u delo. Naravno oni i predlažu ili preporučuju promene. O marketinškim aktivnostima pripremaju i podnose izvešataje. Moraju uvek biti u toku i zato se neprestano usavršavaju i rade na sebi i prate kretanja tržišta i trendove u poslu a i šire.

“Ukoliko napravimo dobar plan, realizujemo kampanju i sve što smo zamislili kako treba. Uspešno sarađujemo sa partnerima, kolegama, medijima i zato dolazimo i do profita i benefita za kompaniju. Uspešan marketing tim je kadar koji pokreće sve. Komuniciramo pomoću raznih kanala – od lifleta do brendiranja autobusa.”

Neprestano se menja i svakodnevno raste oblast marketinga i zato zaposleni u ovom sektoru moraju da prate tehnološki napredak, da budu u toku sa aktuelnim dešavanjima na društvenim mrežama. Naravno nije sve uvek lako, ali stalnim pretraživanjem interneta pronalaze i savremena rešenja za rešavanje marketinških problema.

“Naša svaka marketinška kampanja je osmišljena do detalja. Mislim da je tajna našeg uspeha u tome što sve radimo timski, kritički razmišljamo i analitički pristupamo svakoj situaciji. Analiziramo podatke do kojih dođemo istraživanjem i te informacije nam pokažu mnoge korisne informacije poput navika potrošača, efikasnost našeg marketing pristupa i slično. Na taj način razumemo i potrošače i konkurenciju i kako da dođemo do rezultata kod određene ciljne grupe.”

Napredne tehnologije


U kompaniji Tehnomedia obezbeđeni su svi uslovi za nesmetan, dobar i efikasan rad zahvaljujući dobroj opremljenosti tako da je i praćenje tehnoloških trendova jednostavno.

Kanal za marketing postaje svaka nova društvena mreža. Na promenu sadržaja ili dizajna utiče svaka korisnička promena navika. Pratimo tehnološke inovacije, pohađamo različite kurseve i seminare, ispitujemo tržište konstantno i osluškujemo potrebe naših potrošača. Prema tome organizujemo aktivnosti, jer nam je osnovni cilj zadovoljan potrošač”.


Kako izgleda posao u marketingu?


U sektoru marketinga posao je raznolik. Utvrđuju se marketinški ciljevi, a zatim bira, planira i primenjuje najbolja marketinška taktika i strategija. Razgovara se o načinu i obliku promocije i aktivnosti i sprovode se marketinški planovi. Sve vreme se analizira i istražuje, nadgledaju finansijski i tehnološki uticaji na uspešnost aktivnosti na tržištu.

“Tržište je promenljivo i ništa nije konstantno zato je intuicija veoma važna kako bi se donela ispravna odluka. Mi kao tim zaista odlično funkcionišemo. Između nas stalno protiču nove ideje i tako se stvaraju dobre marketing kampanje. Nekako prepoznajemo šta je to što voli kupac, šta ga čini srećnim i šta želi. Oslanjamo se jedni na druge, jer su nam ciljevi zajednički i isti, postizanje ukupnog rasta poslovanja. Poštujemo jedni druge, delimo ideje, i tražimo povratne informacije i na kraju uspeh je tu.”

Marketing tim naše kompanije je sastavljen od individualaca koji dišu kao jedan, a njihova snaga čini jednu savršenu celinu.

Zahvaljujući besprekornom poverenju, savršenim uslovima za rad i dobroj opremljenosti, kao i brizi za svakog radnika i zaposleni u ovom sektoru dobru ideju mogu lako da sprovedu u delo. Tehnomedia je jedna velika porodica. Konstantno se širimo. Kolektiv čine ambiciozni i mladi ljudi željni znanja, novih izazova i razvoja. Ovde vlada odlična atmosfera i timski duh, inovativni pristup. Vizija, vrednosti i misija su formirane pre 20 godina, a rezultati te filozofije su danas vidljivi. Čuvaju se resursi, znanje i radnici. U zaposlene se konstantno ulaže na razne načine i kompanija brine o svakom ponaosob, jer im je zadovoljstvo i sreća svakog zaposlenog veoma važna. Posvećenost, hrabrost, profesionalizam i kreativnost se prepoznaju i nagrađuju.

foto
IMG  x
This image has an empty alt attribute; its file name is foto1.jpg
Ocenite ovaj članak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *