vreme za komjuterom i deca

x   T. 0

Dete za računarom

Deca danas rastu uporedo sa tehnologijom. Za njihovo uključivanje u bilo koji proces rada i naravno učenje, računar je neophodan. Kao što je nekada bilo nezamislivo da dom nema TV, tako danas retko možete...