Za LG televizore 5 godina garancije

blog x

Osigurajte mir i dugotrajan kvalitet uz LG televizore sa 5 godina garancije. Sada je pravo vrijeme za kupovinu!

Uslovi kampanje “LG 2 + 3 godine sigurnosti” trenutno važe za kupce koji su u periodu od 1. jula 2023. do 30. septembra 2023. godine u Srbiji kupili određene LG UHD, NANOCELL i OLED TV proizvode, kako je definisano u ovim uslovima. Ovi proizvodi moraju biti isporučeni od strane LG Electronics Magyar Kft. Preuzimanjem ovog sertifikata, jasno izražavate svoj pristanak na primenu trenutnih uslova kampanje “LG 2 + 3 godine sigurnosti”. Ovi uslovi su obavezujući za vas, a takođe razumete da se sva prava i beneficije odnose isključivo prema ovim uslovima.

Da biste ostvarili prava iz kampanje “LG 2 + 3 godine sigurnosti”, potrebno je ispuniti sledeće uslove:

1. Kupac mora prikupiti potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje kupovinu (račun) obavljenu u periodu trajanja promocije od 1. jula 2023. do 30. septembra 2023. godine na teritoriji Republike Srbije.

2.TV uređaj mora biti uvezen od strane jedne od sledećih kompanija: Comtrade Distribution, PIN Computers, Also d.o.o Novi Sad, Roaming Electronics ili Tehnomedia centar d.o.o. (ime uvoznika navedeno je na deklaraciji na kutiji proizvoda).

3.Kupac je obavezan registrovati svoju kupovinu najkasnije 30 dana od datuma kupovine. Napomena: Registracija neće biti moguća nakon 30. septembra 2023. godine. Pre registracije, kupac treba proveriti ime uvoznika televizora (koje je navedeno na kutiji televizora).

  • Ukoliko je Roaming Electronics uvoznik televizora, molimo vas da pošaljete sledeće podatke na e-mail adresu: lg5@servisignis.rs Za sva pitanja i pomoć oko registracije, možete nas kontaktirati na sledeće telefone: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966. Da biste uspešno izvršili registraciju, potrebno je da dostavite sledeće informacije i dokumentaciju.
  • Ako je uvoznik TV-a PIN Computers ili Also d.o.o Novi Sad, molimo vas da pošaljete sledeće informacije na e-mail adresu: lg5@pinservis.com. Za pomoć i konsultacije oko registracije, dostupan je telefon: +381 21 4891 533. Kupac treba dostaviti sledeće podatke i dokumente za uspešnu registraciju.
  • Ako je uvoznik TV-a Tehnomedia centar d.o.o., molimo vas da pošaljete sledeće informacije na e-mail adresu: lg5@servisignis.rs. Za pomoć i konsultacije oko registracije, dostupni su telefoni: +381 11 2510 636 i +381 11 2516 966. Kupac treba dostaviti sledeće podatke i dokumente za uspešnu registraciju.

Molimo vas da pripremite sledeće informacije i dokumentaciju za registraciju:

a) Fotografiju računa na kojem su jasno vidljivi datum kupovine, mesto kupovine i podaci o maloprodajnom objektu.

b) Fotografiju nalepnice koja se nalazi na zadnjoj strani televizora, na kojoj su jasno vidljivi model i serijski broj uređaja.

c) Vašu e-mail adresu.

d) Kontakt broj telefona.

e) Vaše ime i prezime.

Nakon što serijski broj bude proveren, primićete potvrdu putem e-maila da je registracija uspešno zaključena, zajedno sa uslovima i odredbama ove promocije u prilogu e-maila s potvrdom.

4. Kampanja “LG 2 + 3 godine sigurnosti” donosi niz povlastica i prednosti:

4.1 U prve dve godine, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine proizvoda, primenjuje se izričita puna garancija za sve greške uzrokovane proizvodnim nedostacima. Ova garancija uključuje besplatne popravke, osigurane rezervne delove i opciju besplatnog popravka na licu mesta, ili u ovlaštenom servisu po potrebi. Osim toga, omogućuje i besplatnu zamenu proizvoda, što se podudara sa obaveznom garancijom u skladu s relevantnim propisima o zaštiti potrošača. U slučaju zamene proizvoda tokom perioda “LG 2 + 3 godine sigurnosti” (čak i više puta), ostvarujete pravo na primenu zakonom propisanih uslovima garancije koji vrede u trenutku zamene proizvoda ili na primenu izričitih garancijskih odredbi i uslova prema trenutnim uslovima, sve prema onome što vam kao kupcu pruža veće povlastice.

4.2 U periodu od treće do pete godine od datuma prvobitne kupovine proizvoda, primjenjuje se ograničena izričita garancija za sve greške uzrokovane proizvodnim nedostacima. Ova garancija uključuje besplatne popravke i osigurane rezervne delove, kao i opciju besplatne zamene proizvoda ako ga nije moguće popraviti. U slučaju da identičan proizvod nije dostupan, kupac će dobiti proizvod s istim ili sličnim karakteristikama. Ako tokom razdoblja “LG 2 + 3 godine sigurnosti” dođe do zamene proizvoda (čak i više puta), ostvarujete pravo na primenu zakonom propisanih uslova garancije koji su važeći u trenutku zamene proizvoda ili na primenu izričitih garancijskih odredbi i uslova prema trenutnim uslovima, sve prema onome što vam kao kupcu pruža veće povlastice. Napominjemo da izlazak ovlašćenog servisa nije obuhvaćen akcijom “LG 2 + 3 godine sigurnosti” u razdoblju od treće do pete godine. Ukoliko kupac zahteva izlazak servisa na svoju lokaciju, takvi troškovi će biti naplaćeni skladno važećem cenovniku servisa. Zakonski nosioci kampanje “LG 2 + 3 godine sigurnosti” su autorizovani LG TV servisi:

a) Kompanija SZR “IGNIS” i povezana pravna lica (ESC HOME, OLED Servis, AB LG servis), matični broj: 54142790, adresa: Ratka Mitrovića br. 137, 11000 Beograd, Srbija. Tel: 011/2510 636.

b) Kompanija “PINSOFT”, matični broj: 08602905, adresa: Zrenjaninski put 8, 21000 Novi Sad, Srbija. Tel: +381 21 4891 533.


5. Kampanja “LG 2 + 3 godine sigurnosti” traje 5 godina od datuma kupovine i treba je obnoviti svaki put kad proizvod postane neispravan unutar razdoblja važenja garancije.

6. Sve pojedinačne popravke ili zamene biće biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5-godišnjeg perioda.

7. Ovi uslovi primjenjuju se na sledeće proizvode:

43UP75003, 43UP76703, 43UP76903, 43UP77003, 43UP78003, 43UP80003, 43UP81003, 43NANO753, 43NANO773, 50NANO753, 50NANO773, 50UP75003, 50UP76703, 50UP77003, 50UP78003, 50UP80003, 50UP81003, 50NANO803, 50NANO813, 50NANO863, 50NANO883, 55UP75003, 50UP76703, 55UP77003, 55UP78003, 55UP80003, 55UP81003, 55NANO753, 55NANO773, 55NANO803, 55NANO813, 55NANO863, 55NANO883, 55NANO913, 55NANO923, 55NANO953, 55NANO963, 60UP80003, 65UP75003, 65UP76703 , 65UP77003, 65UP78003, 65UP80003, 65UP81003, 65NANO803, 65NANO813, 65NANO863, 65NANO883, 65NANO913, 65NANO923, 65NANO953, 65NANO963, 65NANO993, 65QNED863, 65QNED913, 65QNED963, 65QNED993, 70UP76703, 70UP77003, 70UP81003, 75UP75003, 75UP76703, 75UP77003, 75UP78003, 75UP80003, 75UP81003, 75NANO753, 75NANO803, 75NANO813, 75NANO863, 75NANO883, 75NANO913, 75NANO923, 75NANO963, 75NANO993, 75QNED863, 75QNED913, 75QNED963, 75QNED993, 82UP80003, 86UP80003, 86NANO753, 86NANO863, 86NANO913, 86NANO993, 86QNED993, OLED48A13, OLED48C11, OLED48C12, OLED55A13, OLED55B13, OLED55C11, OLED55C12, OLED55G13, OLED65A13, OLED65B13, OLED65C11, OLED65C12, OLED65G13, OLED42C21, OLED48A23, OLED48C21, OLED48C22, OLED55A23, OLED55B23, OLED55C21, OLED55C22, OLED65A23, OLED65B23, OLED65C22, 43UQ70003, 43UQ75003, 43UQ76903, 43UQ80003, 43UQ81003, 43UQ90003, 43UQ91003, 43NANO763QA, 43NANO783QA, 50UQ70003, 50UQ75003, 50UQ80003, 50UQ81003, 50UQ90003, 50UQ91003, 50NANO763QA, 50NANO783QA, 50NANO813QA, 50NANO823QB , 50QNED813QA, 50QNED823QB, 55UQ70003, 55UQ75003, 55UQ80003, 55UQ81003, 55UQ90003, 55UQ91003, 55NANO763QA, 55NANO813QA, 55NANO823QB, 55QNED813QA, 55QNED823QB, 55QNED863QA, 60UQ90003, 60UQ81003, 65UQ70003, 65UQ75003, 65UQ80003, 65UQ81003, 65UQ90003, 65UQ91003, 65NANO763QA, 65NANO783QA, 65NANO813QA, 65NANO823QB, 65QNED813QA, 65QNED823QB, 65QNED863QA, 65QNED913QA, 65QNED963QA, 70NANO763QA, 70UQ81003LB, 75UQ80003LB, 75UQ81003LB, 75UQ90003LA, 75UQ91003LA, 75NANO763QA, 75NANO813QA, 75QNED813QA, 75QNED823QB, 75QNED863QA, 75QNED993QB, 86UQ91003, 86UQ80003, 86NANO763QA, 86QNED993QB, 86QNED863QA

8. Molimo vas da pri kupovini proverite da li se u pakovanju proizvoda nalazi i list o Saobraznosti koji je izdao LGEMK.

9.OBAVEŠTENJE O INFORMACIJAMA O PRIVATNOSTI: Ovom registracijom prihvatam i saglašavam se da, do opoziva ove saglasnosti kompanije: SZR “IGNIS”, PINSOFT, ESC Home, AB LG Servis, OLED Servis, Comtrade Distribution, PIN Computers, Also d.o.o Novi Sad, Roaming Electronics I Predstavnistvo LG Electronics Magyar Kft. mogu da koriste, obrađuju i – u okvirima potrebe i u slučajevima kada je to neophodno – prenesu licima koje vrše obradu podataka, one podatke koje svojevoljno dostavim putem ove registracije. U tu svrhu, eksplicitno se saglašavam da:

– Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke dostavljene radi identifikacije da bi zaključio sporazum kojim se uspostavljaju usluge koje pruža, kao i da ostvari prava i ispuni obaveze koje iz njega nastanu;

– Pružalac usluga može – u svrhu pružanja usluge i do granice do koje je to tehnički opravdano – da koristi moje lične podatke na neophodan način i do neophodnog vremenskog perioda;

– Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke i podatke vezane za korišćenje usluge u svrhu poboljšanja usluge, isporuke cilljanih elektronskih reklama ili drugog ciljanog sadržaja, ili za istraživanje tržišta;

– Ovim prihvatam da Pružalac usluga neće preneti moje lične podakte dostavljene u okviru postojećeg obaveštenja nijednom trećem licu koje nije navedeno u sadašnjem obaveštenju. Saglasnost koja je ovim putem data je svojevoljna, data uz razumevanje odgovarajućih informacija i može da bude povučena u bili kom trenutku, bez ograničenja i bez obrazloženja, slanjem zahteva na mail adrese: lg5@servisignis.rs , lg5@pinservis.com, ili lg5@comtrade.com

Hvala vam što ste izabrali LG proizvod.

Ocenite ovaj članak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *