Efikasno grejanje na pelet

x   T.

Za grejanje na pelet se većina odlučuje zbog ekonomskog, ekološkog i komfornog aspekta.

Prednosti grejanja na pelet

Capture

Peći i kamini na pelet su višesturko u prednosti u odnosu na grejanje sa drugim vrstama goriva.

Grejna tela koja koriste pelet mogu mnogo više i duže da rade od ostalih i po ceo dan. Možete ove peći programirati tako da se same pokreću u skladu sa vašim potrebama i naredbama u toku dana. Za veću uštedu, dobra je preporuka da se prilikom instalacije kamina i peći na pelet instaliraju i akumulatori toplote i na taj način sprečićete često paljenje gorionika i uštedeti ogrevni materijal. Jedna tona peleta može da zameni oko 3,5 metara drva.

Potrošnja

Potrošnja zavisi od: temperature koju želite da postignete, izolacije doma ili poslovnog prostora, stolarije i veličine prostora koji grejete.

Više snaga rada ima svaki kotao ili kamin na pelet. Na primer, peć od 20 kW za 1 sat potroši oko 4,5 kg peleta u najvišem režimu rada, a 1,5 kg peleta u najnižem režimu rada. Oko 15 kg peleta po 1m3 prostora grejanja utroši se otprilike za grejnu sezonu. Za prostor od 100 m2 sa standardnom visinom 2,7 m tokom grejne sezone potrebno vam je 4 050 kg peleta.

Efikasan pelet

Kako bi pelet bio što efikasniji potrebno je da se čuva na suvom mestu i temperaturi od 10 do 25 stepeni. Imajte na umu da će početi da se raspada ako ga čuvate na visokim temperaturama.

Izaberite odgovarajuće grejno telo

Da li kupiti peć, kotao ili šporet na pelet? Mnogi biraju grejna tela veće snage nego što im je potrebno iz straha da neće moći da zagreju svoj dom tokom zime. Nema potrebe za tim. Uslov za pravilno funkcionisanje sistema je da grejno telo radi sa minimumom od 60% svoje snage. Najčešće su navedena 2 podatka za minimalnu i maksimalnu zapreminu ili površinu zagrevanja u tehničkim specifikacijama proizvođača kotlova na pelet.

Redovno čistite peći i kotlove

Kako bi grejno telo bilo efikasno i nesmetano radilo potrebno je da se redovno čisti i održava. Čistite dnevno, nedeljno ili mesečno. Preporuka je i da se jednom godišnje obavi servis peći od strane stručnog lica. Taj servis znači da će vam ako je potrebno zameniti ložište za sagorevanje, pletenice za dihtovanje na ložištu, vratima ili pepeljari. Servis se radi nakon završene grejne sezone.

Najkvalitetniji pelet

Izbor peleta je veoma važan. Potražite na pakovanju peleta oznaku ENplus. Ta oznaka garantuje kvalitet peleta putem kontrolisanog toka lanca snabdevanja od proizvođača, trgovca do isporuke krajnjem potrošaču. Svetska sertifikaciona šema za drveni pelet se označava sa ENplus.

Veću toplotnu snagu po kilogramu oslobađa kvalitetan pelet koji sadrži nizak stepen vlage, ispod 10 %. Samim tim i sistem grejanja biće efikasniji.

Pepeo

Kvalitetan pelet pri sagorevanju ostaviće najminimalniju količinu pepela. Ako pri sagorevanju ostaje veća količina peleta to pokazuje da pelet možda sadrži koru drveta ili veći procenat vlage. Zato se u ložištu stvara šljaka i grejanje će biti manje efikasno.

O dobrim stranama grejanja na pelet možete pročitati i ovde.

Podešavanje rada grejnih tela na pelet

Capture

Sva grejna tela na pelet su veoma tehnički složena i shodno vašim potrebama imaćete mogućnost prilagođavanja sistema grejanja. Sve možete sami isprogramirati. Kada će se paliti grejanje, koliko će raditi, kao i temperaturu možete podesiti.

Potrošnja zavisi od temperature koju želite u domu, izolacije, stolarije i slično. Preporučuje se da kada grejno telo postigne željenu temperaturu vaš kotao radi sa minimalnom snagom. Ako dođe do naglih skokova u radu, time ćete značajno povećati potrošnju peleta.

Najefikasnije, najekonomičnije i najkomfornije grejanje imaćete sa grejnim telima na pelet.

Ocenite ovaj članak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *