Energetska klasa frižidera

blog x  T.

Koji je ključ za manju potrošnju i uštedu struje saznajte ovde.


Otkrijte kako odabrati energetski efikasan frižider koji može značajno smanjiti potrošnju struje i doneti uštedu.

Godišnja potrošnja električne energije prosečnog frižidera kreće se između 70 i 390 kWh. Ta precizna brojka varira u skladu sa dimenzijama, modelom i uslovima rada uređaja, ali takođe zavisi i od energetske klase frižidera.

Važno je istaći da temperatura okoline u kojoj se frižider nalazi ima značajan uticaj na potrošnju električne energije. Naime, što je temperatura okoline viša, frižider će zahtevati veću količinu struje kako bi održao optimalnu hladnoću unutar sebe.

Iako ne možemo u potpunosti uticati na temperaturu okoline i druge faktore, možemo doneti odluku prilikom izbora frižidera. Izborom frižidera iz više energetskih klasa, koji su energetski efikasniji, možemo značajno smanjiti potrošnju električne energije.

U nastavku teksta ćemo objasniti šta podrazumeva energetska klasa odnosno energetski razred frižidera i kako on utiče na potrošnju električne energije.

foto blog x
 • Šta znače oznake energetskih klasa na frižiderima?

Na svakom modernom frižideru stoji nalepnica koja otkriva u koju energetsku klasu ili razred frižider spada. Ova nalepnica obično nosi nekoliko važnih informacija:

 • Slova od A do G: A označava najefikasniju energetsku klasu, dok G označava najmanje efikasnu.
 • Ime proizvođača i oznaka modela: Osim proizvođača, na nalepnici se nalazi i potpuna oznaka modela frižidera.
 • Godišnja potrošnja energije: Koliko električne energije frižider troši u kilovatčasovima (kWh) tokom godine.
 • Nivo buke: Ovo je izraženo u decibelima (dB).
 • QR kod: Skeniranjem ovog koda mobilnim telefonom, možete dobiti više detalja o uređaju.

Bitno je napomenuti da ocenu energetske klase možete koristiti samo za poređenje sličnih frižidera po kapacitetu. Drugim rečima, veći frižideri će prirodno trošiti više struje od manjih. Ipak, kada su u pitanju frižideri istog kapaciteta, onaj sa boljom energetskom klasom će potrošiti manje električne energije.

 • Kako izračunati godišnju potrošnju frižidera?

Da biste saznali koliko ćete novca izdvojiti za struju zbog frižidera tokom godine, treba da pomnožite broj kilovat-sati iz specifikacije uređaja (ili sa pločice/nalepnice na zadnjoj strani frižidera) sa trenutnom cenom struje.

Na primer, ako specifikacija kaže da frižider godišnje troši 400 kWh, pomnožite sa cenom dinara po kWh i dobijate gdišnju cenu za rad frižidera. Kada znate godišnju potrošnju, prilikom biranja novog frižidera možete pomnožiti ovu sumu sa 10 (očekivani vek trajanja uređaja u godinama) i dodati cenu frižidera. Tako dobijate ukupnu sumu i možete uporediti dva modela po ceni.

To znači da, ako upoređujete dva slična uređaja istog kapaciteta, gde skuplji spada u višu energetsku klasu, dugoročno gledano taj model može biti isplativija opcija.

 • Kako pravilno izabrati frižider?

Što je frižider veći (izraženo u litrama za kapacitet), to će više trošiti energije, nezavisno od energetske klase. Veći kapacitet zahteva više hlađenja, što znači jači kompresor i veću potrošnju struje.

Pravilo koje možete koristiti pri izboru frižidera je da bi veličinu trebalo prilagoditi broju ljudi u domaćinstvu. Važno je imati na umu da je potrebno izabrati model koji odgovara potrebama i broju članova domaćinstva.

 • 1-2 osobe: 250-285 litara
 • 3-4 osobe: 342-450 litara
 • 5 ili više osoba: 450 litara ili više

Izbor energetski efikasnog frižidera može značajno smanjiti potrošnju struje i doneti dugoročnu uštedu energije i novca u domaćinstvu.

Ocenite ovaj članak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *