Šta je saobraznost mobilnog telefona?

blog x   T.

Šta obuhvata garancija mobilnih telefona i šta ona znači?

Možda ste se već suočili sa problemom vašeg mobilnog telefona i nakon što ste ga odneli na popravku, saznali da ne možete ostvariti pravo na servisiranje jer garancija za mobilni telefon ne obuhvata vaš problem, ili u nekim slučajevima, uopšte ne važi.

Garancija za mobilni telefon, poznata i kao zakonska saobraznost, predstavlja garanciju da uređaj koji se prodaje – u ovom slučaju telefon – dolazi bez oštećenja ili kvarova. Obuhvata sve hardverske i softverske kvarove, osim onih izazvanih nestručnim rukovanjem ili fizičkim oštećenjem uređaja.

Kupovinom telefona kod ovlašćenog prodavca, ostvarujete pravo na zakonsku saobraznost u trajanju od 24 meseca, odnosno dve godine.

  • Šta pokriva garancija za mobilni telefon?

Garancija za telefon, poznata kao zakonska saobraznost, ne pokriva probleme koji su rezultat korisničkih grešaka, bilo slučajnih ili namernih.

Na primer, ako slučajno ispustite telefon i on se ošteti ili prestane da radi, garancija neće pokriti štetu. Čak i ako je vlažnost prouzrokovala kvar, što može postati evidentno nekoliko nedelja ili meseci kasnije, garancija neće biti važeća. Ako je kvar uzrokovan padom, udarcem ili vodom, garancija neće biti važeća. Ako se dogodi kvar koji garancija ne pokriva, možete odneti telefon u ovlašćeni servis, ali troškove delova i popravke snosite sami.

Važno je napomenuti da odlazak u neovlašćeni servis ili pokušaj samostalnog popravka može poništiti garanciju. Proizvođači lako mogu utvrditi da li je telefon bio otvaran ili modifikovan.

  • Postupak kako da ostvarite garanciju na mobilni telefon

U slučaju kvara telefona, podnosite reklamaciju uređaja. To možete učiniti u prodavnici gde ste kupili telefon. Odgovor na reklamaciju se šalje u zakonskom roku od 8 dana i obaveštava o prihvatanju ili odbijanju. Ako je reklamacija prihvaćena, konačno rešenje se daje u roku od 30 dana.

  • Šta je saobraznost, a šta garancija?

Saobraznost i garancija se razlikuju. Saobraznost traje 2 godine od kupovine, predstavlja zakonsku normu i podrazumeva da je proizvod odgovarajućeg kvaliteta i karakteristika. Garancija mora biti u pisanom ili elektronskom obliku i potrebno je da sadržati sve podatke o proizvodu. Ako je predviđena, garancija se kupcu daje posle druge godine.

Ocenite ovaj članak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *