Srbija jedna od retkih evropskih država bez 5G mreže

x   T.

Naša zemlja je i dalje jedna od izuzetno malog broja država u Evropi koje nemaju mrežu pete generacije.

GSMA asocijacije su nedavno sprovele istraživanje o stanju mobilne industrije u Evropi i kako su naveli, Evropa kaska u odnosu na neke razvijene zemlje, a Srbija je i dalje njena “crna rupa” jer je u 5G mraku bez 5G inovacija.

Istraživanje ove asocijacije o stanju mobilne industrije u Evropi predviđa da će čak i zemlje za koje se očekivalo da će imati najveći obim prihvatanja 5G mreže do 2025 godine već zaostaju za globalnim konkurentom, a teški tržišni uslovi utiču na sve nas i imaju negativan uticaj na prihvatanje i širenje 5G mreže.

x   T.

Izveštaj o evropskoj mobilnoj ekonomiji u 2022.

Prema GSMA, krajem juna ove gopdine 34 tržišta u Evropi je imala 5G, sa 108 operatora koji su nudili komercijalne usluge i sa oko 6% udela korisnika u ukupnoj bazi podataka koji su korisnici mobilne usluge. U ovo istraživanje, iz nekog razloga, nisu uključene: Crna Gora, Albanija, Island, Belorusija, Ukrajina, Moldavija i takozvano Kosovo.

“Procene ove asocijacije su da će do 2025. godine procenat 5G biti 44%, a da će voditi Nermačka sa 59% i Velika Britanija sa 61%,” piše Mobile World Live.

GSMA analitičari navode da će i te zemlje verovatno zaostajati za Južnom Korejom, globalnim konkurentom, čije su procene da imaju 73%, a Japan i SAD oko 68%.

Poređenja

Usvajanje 5G-a u Evropi se događa brže nego ikad pre, ali je potreban veći fokus na stvaranje pravih tržišnih uslova za ulaganja u infrastrukturu kako bi se održao korak s drugim svetskim tržištima. Trebalo bi da se uključuje i sprovođenje načela pravednog doprinosa troškovima mreže“, istakao je potpredsednik GSMA-e za politiku i regulaciju Daniel Patak.

GSMA je ukazala na ključan faktor brzinu širenja pokrivenosti i tvrdi da do 2025. skoro trećina evropskog stanovništva neće moći da koristi 5G, u poređenju sa manje od 26 u Južnoj Koreji i SAD. Navode da je potrebno stvoriti “prave uslove za privatna ulaganja u infrastrukturu, modernizaciju mreže i digitalne inovacije, uključujući isticanje potrebe za doprinosima troškovima mreže s drugih mesta”.

Izveštaj uključuje i druge prognoze poput povećanja mobilnih pretplatnika sa 474 miliona u 2021. na 480 u 2025. Ukupan kapital operatora od 122 milijarde evra između 2022. i 2025. godine i rast mobilnih IoT veza sa 172 na 406 miliona.

This image has an empty alt attribute; its file name is 801x302-2022-10-13T132004.958.jpg

Srbija crna 5G rupa u Evropi

Planirano je komercijalno uvođenje 5G mreže u Srbiji, prema GSMA Izveštaju za 2022. godinu. Pored naše zemlje tu se nalaze još i: Turska, Rusija, Litvanija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina. U Evropi sve ostale zemlje imaju makar jednu komercijalnu 5G mrežu. Dodela frekvencija za 5G još uvek nije realizovana kod nas, a prema najavama pojedinih domaćih operatera oni spremno očekuju odluku države u vezi sa tom temom.

Uprkos pričama o prednostima 5G i uticaju na ekonomiju, poboljšanju života, ubrzavanju digitalne transformacije, još uvek nema jasnih naznaka da će nam do kraja ove godine stići 5G.

Izvor:GSMA

Ocenite ovaj članak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *